Verificeret svejsning af rørsystemer op til 1.000 bar og 2,5 tommer rør til farlige gasser

Specialister i avancerede løsninger til kritiske gasapplikationer. Vi prioriterer sikkerhed højest. Forestil dig et miljø, hvor ufravigelige sikkerhedsprotokoller, innovativ svejseteknologi og risikoreduktion udgør centeret af dine højtryksgassystemer.

Verificeret svejsning af rørsystemer op til 1.000 bar og 2,5 tommer rør til farlige gasser, som hydrogen (brint), med en godkendt svejseprocedure iht. Gældende ISO & EN standarder (ISO 15614, EN13480 & EN13445).

Når vi arbejder med gasser, som eksempelvis hydrogen (brint) under højt tryk og temperaturer i kritiske miljøer, er sikkerhed vores topprioritet.

Verificeret af akkrediteret uafhængig tredje-part til svejsning af rørsystemer til 1.000 bar til sprængfarlige gasser (som hydrogen) og væsker.  Vi anvender orbital svejseteknologi i vores proces til svejsning af rør, hvorved vi undgår mekaniske samlinger og risiko for lækage.

Med vores godkendelser sikres der høje sikkerheds- og kvalitetsstandarder inden for konstruktioner af metalrørsledninger, vi kan håndtere høje godstykkelser uden at nedsætte de mekaniske styrkemæssige egenskaber.

Vores orbital svejsekompetencer tilbyder betydelige fordele så som:

  • Kompromisløs sikkerhed: Vi følger strengeste sikkerhedsprotokoller.
  • Kvalitet: Vi overholder de højeste branchestandarder
  • Høj kvalitetssikring: Opsamler datalognings-dokumentation.
  • Risikoreduktion: Vores metoder sikrer nul lækage.
  • Øget værdi: Vi leverer kvalitet og effektivitet.

Vi står klar med et stærkt og fleksibelt service team som er erfarne, har ekspertise, og klar til at arbejde on-site.

Som eksperter i avancerede løsninger til kritiske gasapplikationer, understreger vi vores engagement i at levere uovertruffen kvalitet og pålidelighed.

 

Orbital svejsesystem 

Forskellige rør med høj vægtykkelser

Købsoptioner

Professionel rådgivning

Fuld dokumentationspakke