Lækagesøgning

Et standard trykbærende anlæg i drift ved 8 barg med eksempelvis tre lækager på hver en millimeter, har et effekttab på ca. 3kW per time. HYTOR har speciale i lækagesøgning og lækagemåling på trykbærende anlæg med ultralydsmåler. Vores moderne udstyr, gør at målingerne kan foretages selvom der er støj fra produktionen.

Resultat af lækagesøgning og lækagemåling dokumenteres i en samlet energirapport

Lækager på anlæg afmærket med "leak tags" og fotodokumenteres. De samlede resultater af den gennemførte lækagesøgning og lækagemåling samles i en energirapport, som fremsendes til virksomheden. 

Energirapporten giver et hurtigt overblik over besparelsespotentialet. Hvis ønskes, udarbejder HYTOR gerne et budgetoverslag på udbedringerne. 

Vi finder i gennemsnit 48.000 kWh i besparelse.

Der er oftest store besparelser at hente i utætheder i dit luftsystem. En besparelse på 48.000 kWh om året har ekstraordinær stor betydning med de høje elpriser, som vi oplever i øjeblikket.

Vi har de seneste 25 år foretaget lækagesøgning for kunder der har enten mindre eller større omfattende trykluftsystemer. Ofte oplever vi, at kompressorkapaciteten kan sættes ned, eller at der ikke er behov for yderligere kompressorkapacitet. Samtidig finder vi oftest lækager i kundernes systemer, der efter udbedring, gør det muligt at spare mange penge på elregningen. Vores udstyr er fintfølende og finder selv de mindste utætheder i trykluftsystemer, også selv om der er meget støj i produktionen.

Vi identificer lækagen og anviser lækagen med ”leak tags”, så det er nemt at lokalisere lækagen efterfølgende. Efter endt lækagesøgning udarbejder vi en omfattende rapport, der indeholder billede dokumentation, reparationsforslag og en oversigt over den besparelse der kan opnås, hvis lækagerne udbedres.

Har du ikke selv mulighed for at udbedre lækagerne, kan vi naturligvis også tilbyde at gøre det for dig.

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig til store besparelser på din el-regningen.

Få udbedret dine lækager med tilskud

Det er muligt, at søge om tilskud til energiforbedringer under Energistyrelsens tiltag for grøn omstilling i erhverv. Du finder mere information om tilskudsordningen og hvornår puljerne frigives, samt hvordan man ansøger på www.sparenergi.dk

 

Stor energibesparelse

Stort udbytte