Personoplysninger

Personoplysninger

Vi håndterer dine personlige oplysninger i ht. gældende GDPR, læs her hvordan.

Formålet med persondatapolitik

Denne skrivelse har til formål at informere om, hvordan HYTOR håndterer personoplysninger.

Hvem er dataansvarlig?
HYTOR er dataansvarlig og sørger for, at behandlingen af dine personlige oplysninger sker i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (Databeskyttelsesforordningen) og dansk udfyldende lovgivning i medfør af Databeskyttelsesordningen. 

De persondata vi behandler
Når du bruger vores website www.hytor.com/fluid, placerer vi cookies på din enhed. Du kan læse alt om vores cookiepolitik og vores brug af cookies her: www.hytor.com/fluid/cookies

Når du søger job hos os, sker det igennem et tredjepartssystem. Dette system håndterer dine personlige oplysninger i henhold til lovgivningen. De oplysninger, som HYTOR har adgang til via tredjepartssystemet, er oplysninger, som ansøgere selv har indtastet eller vedhæftet i systemet (for eksempel et vedhæftet CV). Behandling af ansøgere omfatter følgende:

  • Automatiske e-mails til ansøgere (kvitteringer, afslag og indkaldelse)
  • Objektiv sortering af indkomne ansøgninger
  • Besvarelser på de af os stillede spørgsmål til den pågældende profil (specifikke stillingsrelaterede spørgsmål til profilen)
  • Booking af jobsamtaler
  • Behandling af kandidater og fremsendelse til relevante behandlere internt i HYTOR

Indsamlingen af disse oplysninger har til formål at sikre os det bedste grundlag for at vurdere kandidater til det ansøgte job. Vi holder os inden for lovgivningens rammer i henhold til behandling af denne type persondata og opbevarer dine oplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (Databeskyttelsesforordningen) og dansk udfyldende lovgivning i medfør af Databeskyttelsesordningen.

Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i, hvilken type personoplysninger vi behandler om dig.

  • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke ifølge lovgivningen er pålagt at gemme
  • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandlingen herefter ophører, medmindre vi ifølge lovgivningen er pålagt at skulle behandle personoplysninger

Vore sikkerhedsforanstaltninger for behandling af dine personoplysninger
Interne procedurer og fastsatte arbejdsgange sikrer, at ikke længere relevante persondata slettes fra vores systemer. Ligeledes sikrer indarbejdede arbejdsgange, at behandling af eksempelvis indkomne ansøgninger kun distribueres til og håndteres af de medarbejdere på ledelsesniveau, som den pågældende stilling henhører under.

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?
Du har mulighed for at klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du kan se mere om klageadgang og -formidling her: www.datatilsynet.dk.

Yderligere information
Du kan kontakte os på +45 7913 0000, såfremt du har yderligere spørgsmål.

Kundetilpassede løsninger med dokumentation i verdensklasse.

Hydrauliske og pneumatiske styresystemer, kemikalieinjektion, tryktestsystemer og specialiserede ventilløsninger er blot nogle af vores spidskompetencer.

Vi har leveret kundetilpassede systemløsninger og proceskomponenter af høj kvalitet til blandt andet olie- og gasindustrien i flere årtier. Vi er kendt for at være vores kunder sparringspartner der rådgiver til den rigtige tekniske løsning i lyset af både specifikationer, funktion, vedligeholdelsesomkostninger, plads, dokumentation og økonomisk ramme.

Vores specialister er det perfekte match af teknisk og praktiske uddannet, hvilket giver vores kunder løsninger der er gennemtænkte og funktionelle. Vores erfaring er et af vores stærkeste kompetencer, det giver vores kunder en tryghed i at vi er kompetente til at vejlede og konstruere den rigtige løsning.